پوستر سریال برف بی صدا می بارد

سریال تلویزیونی

برف بی صدا می بارد (۱۳۹۹)

۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

اگر بمانی، غزل غزل ترانه ی لبخند به پایت می ریزم. پرده حسرت از دلت برمی کنم. برف بی صدا می بارد، دردانه ی من. بمان تا رسم پذیرایی از تقدیر را بجا آوریم.

معرفی فیلم برف بی صدا می بارد

سریالی ۳ فصلی است که در دهه‌های ۱۳۶۰ ، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ روایت می‌شود.

بستن
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

عکس‌های سریال برف بی صدا می بارد


فرهاد آئیش در سریال «برف بی صدا می بارد»
پوریا شکیبایی در سریال «برف بی صدا می بارد»
الیکا عبدالرزاقی در سریال «برف بی صدا می بارد»
فریبا متخصص و مینا وحید در سریال «برف بی صدا می بارد»
پوریا پورسرخ در سریال «برف بی صدا می بارد»
مهسا طهماسبی در سریال «برف بی صدا می بارد»
مریم شیرازی در سریال «برف بی صدا می بارد»
پاشا رستمی در سریال «برف بی صدا می بارد»

خبرهای مرتبط با سریال برف بی صدا می بارد

نظرهای منتشر شده سریال برف بی صدا می بارد