پوستر فیلم آشیانه خورشید

فیلم‌ سینمایی

آشیانه خورشید (۱۳۴۶)

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

«خورشید» دختر زیبای روستا در راه خانه مورد تجاوز سه جوان شهری قرار می گیرد و بر اثر ضربه ای مشاعرش را از دست می دهد. پزشک روستا که موضوع را دریافته در تعقیب سه جوان برآمده آن ها را تحویل قانون می دهد. در همین زمان خورشید در جریان حادثه ی تازه ای حافظه اش را به دست می آورد و دکتر به نامزد خورشید تفهیم می کند که دختر گناهی نداشته و بدین ترتیب امکان ازدواج آن ها را فراهم می سازد.

نظرهای منتشر شده فیلم آشیانه خورشید