خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
این فیلم نگاهی به اوایل جنگ و اعزام نیروهای جوان به جبهه دارد. ننه گیلانه به همراه پسر و دختر جوانش در کوران جنگ و در بمباران های تهران زندگی دشواری را می گذرانند.

ویدیوها

معرفی کامل فیلم

نظرهای منتشرشده