نقدهای بلند فیلم رسوایی

زهره نبی زاده

"رسوایی" چهارمین فیلم سینمایی مسعود ده نمکی، مرز فروش پنج میلیارد را پشت سر گذاشت.

خبرهای مرتبط با فیلم رسوایی

روند نزولی تعداد مخاطبان آثار ده نمکی

نموداری که نشان از کاهش مخاطبان آثار ده نمکی در شهر تهران در مسیر فیلم سازی وی دارد

نظرهای منتشر شده فیلم رسوایی

1 نظر

حسین
۲ سال پیش
7 از 10
خطر لو رفتن داستان
پاسخ