پوستر فیلم آقای اسکناس
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

آقای اسکناس (1337)

به فیلم رای بده:

کارگردان: امین کردوانی

خلاصه فیلم:

مردی متمول که بسیار پول پرست است کاباره ای دارد و همیشه مستخدم وفادارش را تحقیر می کند تا اینکه می فهمد مستخدمش صاحب ارث کلانی شده است. مرد متمول با زیرکی با مستخدمش به توافق می رسد که هر دو با سهم مساوی در دارایی شان سهیم شوند. پس از چندی معلوم می شود که مستخدم در واقع صاحب هیچ ثروتی نشده در حالی که مرد متمول نیمی از ثروتش را از دست داده است!

نظرهای منتشر شده فیلم آقای اسکناس

0 نظر