پوستر سریال راه شیری

سریال تلویزیونی |درام

راه شیری

۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

این مجموعه تلویزیونی به معضلات اجتماعی مانند بیکاری، مهاجرت، اعتیاد، زنان بی سرپرست و طلاق می پردازد.

نظرهای منتشر شده سریال راه شیری