۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

قبله عالم - قسمت 2: غرور و تعصب (1399)

تاریخی - کمدی - فانتزی

به فیلم رای بده:


خلاصه فیلم:

در شفاخانه دربار ناصری، طبیب مخصوص شاه، خشایارالسلطنه، در حال آزمایش است تا اکسیری برای شاه بسازد … اکسیر جوانی …

نظرهای منتشر شده فیلم قبله عالم - قسمت 2: غرور و تعصب

0 نظر