خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
هیچ فکری و هیچ حرفی در دنیا ارزش جنگیدن را ندارد...

نظر منتقدین

فرید مسجدی
کوچه بی‌نام پر از بازی‌های خوب است، پر از فیلمبرداری‌های خوب محمد کلاری و کوهیار کلاری، اما ایراد فیلمنامه‌ای دارد. در فیلمهای اجتماعی، نقطه عطف مهمترین نقاط هستند. جایی که میخواهی داستان را به فرازی برسانی و در فرود تماشاچی را به فکر فرو ببری، به وی حق انتخاب بدهی و از وی سوال بپرسی. باید برای نقطه عطف فکر کرد.
مسعود فراستی
فیلم خیلی بدی نیست. خانه سنتی شلوغ نسبتا خوبی دارد. یکی، دو رابطه رابطه خواهرها تا حدی درآمده ‌است و یکی، دو نگاه کوچک عاشقانه. تنش مرگ هم که در لحظاتی معدود داشت کار می‌کرد، با بازی بد پانته‌آ بهرام و باران کوثری به‌کل از بین می‌رود. اصلانی که می‌توانست خوب باشد، به دلیل فیلمنامه بسیار ضعیف و سرسری و ساخته نشدن شخصیت رو هواست؛ همچون پایان فیلم. راستی این پایان متعلق به کدام فیلم است؟ رئال است یا سوررئال؟ اصلا پایان است؟

خبرهای مرتبط

نامزدهای هجدهمین جشن خانه سینما اعلام شدند/ «ابد و یک روز»، «جامه دران» و «کوچه بی نام» پیشتاز نامزدها
در هجدهمین جشن خانه سینما فیلم «ابد و یک روز» با نامزدی در ده رشته و «جامه دران» و «کوچه بی نام» با هشت نامزدی پیشتاز نامزدهای جشن سینمای ایران هستند.