پوستر فیلم 300: Rise of an Empire (خیزش یک امپراطوری)
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

300: Rise of an Empire (خیزش یک امپراطوری) (2000)

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم 300: Rise of an Empire (خیزش یک امپراطوری)

محمد صفاجو

پیشینه ی تخریب و توهین ایران و ایرانی توسط رسانه ها و تبلیغات غربی و دامنه ی وسیع ایرانی هراسی و دلایل آن بحث بسیار مفصل و طویلی است که میتواند بصورت جداگانه بررسی گردد. اما برای هر ایرانی و برای هر کسی که جویای حقیقت است، واکاوی و توجه به جنبه های مختلف آثاری مانند فیلم سینمایی "300 خیزش یک امپراطوری" ...

نظرهای منتشر شده فیلم 300: Rise of an Empire (خیزش یک امپراطوری)

0 نظر