پوستر فیلم کتاب ایلیای
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۱۰
۱ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

کتاب ایلیای (2000)

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم کتاب ایلیای

مسعود زارعیان

خلاصه سه خطی: فیلم کتاب ایلای درباره دوره زمانی «پس از پایان دنیا» است که قهرمانش پس از پایان یک دوره زمانی حضور بشر بر روی کره خاکی و در دهه‌های اولیه دوره جدید با الهامی از جانب یک صدایی درونی سفرش را شروع می کند و با این راهنمایی تنها انجیل بازمانده را یافته و در جهت رساندن آن به محلی امن تلاش م ...

نظرهای منتشر شده فیلم کتاب ایلیای

0 نظر