پوستر فیلم جاسمین غمگین
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

جاسمین غمگین (2000)

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم جاسمین غمگین

کاوه قادری

عمر سینمای آلن به نیم قرن رسیده است. سینمایی که تقریبا هر سال تولید یک اثر را آن هم با فیلمنامه ای غیراقتباسی تجربه نموده و اگرچه آثار متوسط و ضعیف نیز در آن یافت می شود، اما کلیتش نمایانگر کارنامه ای پربار و جاذبه ای به عمر پنجاه سال است. جاذبه ای که تداومش در "جاسمین غمگین"، از طریق حاصل جمع آلن و ...

نظرهای منتشر شده فیلم جاسمین غمگین

0 نظر