۴.۱/۱۰
۲۹ رای
۰/۱۰
۰ رای

چهار اصفهانی در بغداد


خلاصه‌‌‌‌‌فیلم
داستان زندگی خانواده‌ای را روایت می‌کند که در سال 65 و دوران جنگ قرار دارند و تصمیم می گیرند از کشور فرار کنند…