عکس‌های فیلم گناهکاران

نقدهای بلند فیلم گناهکاران

زهره نبی زاده

گناهکاران ساخته ی فرامر قریبیان را می توان از لحاظ مولفه های فیلم شناسی در رده ی فیلم های پلیسی جنایی یا نوآر قرار داد.

نظرهای منتشر شده فیلم گناهکاران

0 نظر