پوستر فیلم عمر
نظر شما چیست؟
نظر شما چیست؟
۱۰ / ۰
۰ رای
۱۰ / ۰
۰ رای

عمر (2000)

به فیلم رای بده:


نقدهای بلند فیلم عمر

مریم ذوالجوادی

ما اینجا با فیلمی طرف هستیم که با تلخی، انتقام و خشونت سردرلاک خود فرو نمی‌برد.

نظرهای منتشر شده فیلم عمر

0 نظر