پوستر سریال پنجره ای رو به آفتاب

سریال تلویزیونی

پنجره ای رو به آفتاب

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

دختری به نام «سارا» تحت تأثیر احساس خودستایی، در مورد علاقهٔ دیگران به خود دچار سوءظن و دودلی است و با این توهم که دیگران هیچ توجه و علاقه‌ای به او ندارند، به انزوا کشیده می‌شود

نظرهای منتشر شده سریال پنجره ای رو به آفتاب