پوستر فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده

|کمدی ، خانوادگی

شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده (۱۳۹۹)

Shame irani - s8 - shahrazd kamalzadeh

- /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۰ رای

0
امتیاز دهید :

کارگردان: سعید ابوطالب

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده

بازیگرهای فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده

عکس‌های فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده


شهرزاد کمال زاده در شب دوم «شام ایرانی»
بهاره رهنما در شب دوم «شام ایرانی»
فلور نظری در شب دوم «شام ایرانی»
مریم امیرجلالی در شب دوم «شام ایرانی»ر
شهرزاد کمال زاده در شب دوم رئالیتی شوی «شام ایرانی»
بهاره رهنما در شب دوم رئالیتی شوی «شام ایرانی»
شهرزاد کمال زاده در نمایی از شب دوم «شام ایرانی»
فلور نظری و مریم امیرجلالی در شب دوم «شام ایرانی»

دیالوگ های به یاد ماندنی

نقدهای بلند فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده

نقدهای کوتاه فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده

نظرهای منتشر شده فیلم شام ایرانی - سری هشت - شهرزاد کمال زاده