پوستر فیلم دشمن پشت دروازه ها

فیلم‌ سینمایی |درام ، تاریخی ، جنگی

دشمن پشت دروازه ها

Enemy at the Gates

۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:

یک تک تیرانداز روس با همتای آلمانی اش یک بازی موش گربه بازی را در طی نبرد استالینگراد به راه می اندازند.

کارگردان: ژان ژاک آنو

نویسنده: ژان ژاک آنو، آلن گدار

بازیگرهای فیلم دشمن پشت دروازه ها

بازیگرهای فیلم دشمن پشت دروازه ها

اسکار-2023اسکار-2023

نقدهای فیلم دشمن پشت دروازه ها

عواطف انسانی در گرماگرم نبرد استالینگراد


  "دشمن پشت دروازه ها"(2001) فیلمی در ژانر درام جنگی به کارگردانی ژان ژاک آنو فیلمساز فرانسوی است و فیلمنامه آن اقتباس از کتابی بر اساس واقعیت به همین نام نوشته ویلیام کریگ میباشد. داستان فیلم در گرماگرم جنگ جهانی دوم رخ میدهد، جائیکه ارتش آلمان نازی(ورماخت) به پیکار با ارتش سرخ شوروی در استالینگراد میرود. (مطالعه این نقد پیش از تماشای فیلم توصیه نمیشود.) در پاییز 1942 لشکر ششم ورماخت تحت فرماندهی مارشال پائولوس(ماتیاس هبیش) تا عمق خاک شوروی پیشروی کرده و به استالینگراد رسیده است. استالینگراد شهری صنعتی در ساحل غربی رودخانه ولگا است که بیش از آنکه موقعیتی استراتژیک داشته باشد به این دلیل که نام استالین بر آن نهاده شده برای طرفین اهمیتی ایدئولوژیک پیدا کرده است. تسخیر استالینگراد میتواند به منزله پیروزی آلمان در جنگ قلمداد شود. به این ترتیب پیکاری دشوار و نفر به نفر در ویرانه های شهر بوقوع میپیوندد که ماهها بطول می انجامد. به گزارش بی بی سی درحالیکه فرانسه ظرف 38 روز به تصرف درآمد، در مدتی مشابه ارتش آلمان تنها در یک خیابان در استالینگراد پیشروی کرده است! در پایان و پس از نبردی دشوار قوای ارتش سرخ تحت فرماندهی مارشال ژوکوف با حمله ای گاز انبری آلمانیها را محاصره میکنند و لشکر ششم که به دلیل سرمای هوا و کمبود آذوقه و مهمات در شرایط اسفباری قرار گرفته تسلیم روسها میشود. نبرد استالینگراد نقطه عطفی در جنگ محسوب میشود و بعد از آن اوضاع به نفع روسها برمیگردد، روندی که به شکست آلمان منتهی میشود. تلفات آلمان و متحدینش در این نبرد حدود هشتصد هزار نفر برآورد شده است. این رقم در ارتش سرخ به بیش از یک میلیون نفر میرسد و حدود چهل هزار غیر نظامی در جریان جنگ کشته میشوند. از حدود ...
  "دشمن پشت دروازه ها"(2001) فیلمی در ژانر درام جنگی به کارگردانی ژان ژاک آنو فیلمساز فرانسوی است و فیلمنامه آن اقتباس از کتابی بر اساس واقعیت به همین نام نوشته ویلیام کریگ میباشد. داستان فیلم در گرماگرم جنگ جهانی دوم رخ میدهد، جائیکه ارتش آلمان نازی(ورماخت) به پیکار با ارتش سرخ شوروی در استالینگراد میرود. (مطالعه این نقد پیش از تماشای فیلم توصیه نمیشود.) در پاییز 1942 لشکر ششم ورماخت تحت فرماندهی ...

نظرهای منتشر شده فیلم دشمن پشت دروازه ها