ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

جلال مرادی 42 ساله در طی تصادفی خانواده‌ای را به قتل می‌رساند، اما تصادف در دادگاه غیرعمد شناخته می شود. او پس از گذراندن دوران زندان، همسر و فرزندانش را ترک کرده و به شهری دیگر می رود، پس از دو سال به شهرش باز می‌گردد زیرا که زنش دچار مرگ مغزی شده است...

سینماهای اکران کننده قصر شیرین


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:10 | 12:50 | 14:30 | 16:10 | 17:50 | 20:40 | 20:40 | 22:20 | 22:20 |

سینما پردیس ملت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:15 | 19:50 | 22:40 |

سینما فلسطین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 | 20:30 |

سینما پرديس راگا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 15:45 | 22:20 |

سینما چارسو

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 15:35 | 17:30 | 19:30 | 21:10 | 22:50 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 13:15 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15 | 22:00 | 23:40 |

سینما اریکه ایرانیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 16:00 | 22:00 |

سینما شکوفه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |

سینما فرهنگ

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 14:45 | 17:45 | 20:45 | 23:40 |

سینما موزه سینما

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:15 | 14:30 | 17:45 | 21:00 |

سینما پردیس تماشا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:45 | 18:15 | 21:45 |

سینما پردیس کیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 16:50 | 21:35 |

سینما بهمن

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 13:30 | 15:30 | 19:00 |

سینما تیراژه 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:20 | 17:30 | 20:40 |

سینما سمرقند

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:45 | 13:50 | 16:30 | 20:45 |

سینما فردوسی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:30 | 18:30 |

سینما جام جم پردیس جدید

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 | 20:45 |

سینما ماندانا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 16:30 | 21:30 |

سینما ایران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 17:00 | 21:00 |

سینما سپهر شهریار

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 |

سینما آستارا تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 17:30 | 21:00 |

سینما خانواده اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:15 | 16:15 | 19:30 | 20:30 | 22:30 | 23:59 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:05 | 11:50 | 13:30 | 15:30 | 18:45 | 21:10 | 23:59 |

سینما سپاهان اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 12:15 | 18:30 | 18:30 |

سینما فرهنگ فولادشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 18:45 | 22:30 |

سینما فلسطین اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:15 |

سینما یاسمن شاهین شهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 18:30 | 21:30 |

سینما عصر جدید اراک

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 16:30 | 22:15 |

سینما بهمن قزوین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 13:30 | 17:30 | 17:30 | 20:00 |

سینما اکسین اهواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 14:00 | 18:00 | 20:00 |

سینما آزادي کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 19:00 |

سینما آفریقا مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 14:15 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 16:00 | 19:00 | 20:45 | 22:30 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 17:30 | 21:00 |

سینما بهمن ملایر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:45 | 21:00 |

سینما قدس همدان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 19:00 |

سینما شهر فيروزه نیشابور

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 |

سینما بهمن سنندج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 17:30 | 22:00 |

سینما ونوس قم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 | 21:15 |

سینما بهمن زنجان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:50 | 16:50 | 21:30 | 21:30 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:45(بامداد) | 15:45 | 23:00 |

سینما بهمن آمل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:00 | 17:30 | 21:00 |

سینما سپهر ساری

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 | 20:00 |

سینما کاپری گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 20:00 |

سینما هجرت گنبد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |

سینما استقلال خرم آباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 14:00 | 15:45 | 19:15 |

سینما فلسطین بروجرد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 14:00 | 14:00 | 15:45 | 15:45 | 19:15 | 19:15 |

سینما پرشین کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:15 | 17:45 | 19:30 |

سینما ساویز کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 |

سینما هجرت کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 |

سینما بهار شهر گز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:30 |

سینما ایران شیراز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:30 | 21:30 |

سینما آبشار شوشتر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 | 20:00 |

سینما قدس مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:45 |

سینما بهمن بهشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 |