ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

«نیوکاسل»؛ داستان ساکنین یک خانه قدیمی است که با خبر بازگشت صاحب خانه، درگیر ماجراهای مختلفی می شوند... . فرید ساعت نه صبح با خبر می شود که صاحب عمارت قدیمی شده و نه شب به فرودگاه می رسد. حالا او و ساکنینی که فرید بدون اطلاع صاحب خانه آن ها را به عمارت آورده تنها دوازده ساعت فرصت دارند تا خانه را خالی کنند اما .....

سینماهای اکران کننده نیوکاسل


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 15:45 | 19:10 | 19:10 | 22:30 |

سینما پردیس ملت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 19:30 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:40 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:20 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:40 | 21:30 |

سینما سمرقند

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 |

سینما جام جم پردیس جدید

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 |

سینما مرکزی 4،5

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 11:45 | 13:30 | 15:15 | 17:00 | 18:45 | 20:30 |

سینما خانواده اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 14:45 | 18:00 | 21:00 | 23:59 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 14:00 | 15:10 | 18:20 | 19:40 | 21:15 |

سینما شاهین طلایی شاهین شهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 | 22:30 |

سینما فرهنگ فولادشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 19:00 |

سینما یاسمن شاهین شهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 | 23:00 |

سینما عصر جدید اراک

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 18:00 |

سینما انقلاب اردبیل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 16:00 | 16:00 | 21:15 | 21:15 |

سینما بهمن اهواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 14:00 | 22:00 | 22:00 | 23:59 | 23:59 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:45 | 17:30 | 21:15 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 14:00 | 17:30 | 21:00 |

سینما قدس همدان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 21:00 | 21:00 |

سینما شهر فيروزه نیشابور

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:15 |

سینما بهمن سنندج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 21:00 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 18:30 |

سینما کاپری گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:30 |

سینما 22 بهمن گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 16:00 | 20:00 |

سینما استقلال خرم آباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 | 21:00 |

سینما فلسطین بروجرد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 | 17:30 | 21:00 | 21:00 |

سینما بهمن شهرکرد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 15:30 | 20:20 | 20:20 |

سینما پرشین کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:45 |

سینما بهار شهر گز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 20:00 |

سینما دريا آستارا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 | 22:00 |

سینما ایران شیراز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 15:30 | 19:30 |

سینما آبشار شوشتر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 |

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 12:00 | 14:00 | 23:30 |

سینما شهر گناباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:30 |

سینما قدس مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 21:00 |

سینما جهان نما چالوس

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 15:00 | 19:00 | 23:00 |