ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

زندگی رامین، فیلم‌نامه‌نویس 40 ساله‌ی تنها و ناموفق با ورود پسری 8 ساله به نام تپلی دگرگون می‌شود. چهره‌ی تپلی اما برای مرد بیش از حد آشناست...

سینماهای اکران کننده تپلی و من


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
08:00 | 11:40 | 17:00 | 20:30 |

سینما فلسطین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:30 | 18:30 |

سینما پرديس راگا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:45 | 18:30 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 16:55 | 20:15 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 15:15 | 18:45 | 20:30 |

سینما جوان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 13:00 | 16:00 |

سینما شکوفه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 | 20:30 |

سینما فرهنگ

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | 20:15 |

سینما پردیس تماشا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 16:30 | 20:00 |

سینما تیراژه 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 |

سینما سپیده

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 14:00 | 18:15 |

سینما سمرقند

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:15 | 14:30 | 19:30 |

سینما ناهید

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:30 | 17:45 | 21:15 |

سینما جام جم پردیس جدید

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 | 19:30 |

سینما ماندانا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 12:00 | 13:45 | 17:15 | 19:00 | 20:45 |

سینما ایران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 14:30 | 18:30 |

سینما آستارا تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 |

سینما دهکده المپیک تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:20 |

سینما عصر جديد تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:50 | 19:15 |

سینما خانواده اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 17:00 | 18:45 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:50 | 15:20 | 16:40 | 17:05 | 18:30 | 20:30 |

سینما فرهنگ فولادشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 12:30 | 14:30 | 18:30 |

سینما یاسمن شاهین شهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:30 | 21:30 |

سینما عصر جدید اراک

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 16:15 |

سینما بهمن قزوین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:30 |

سینما انقلاب اردبیل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 11:30 | 14:30 | 14:30 | 19:45 | 19:45 |

سینما شیراز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 15:00 | 17:00 | 17:00 |

سینما بهمن اهواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 | 18:00 |

سینما آزادي کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:45 | 11:45 | 13:15 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:10 | 15:50 | 19:15 |

سینما بهمن ملایر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 |

سینما قدس همدان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 17:15 |

سینما شهر فيروزه نیشابور

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:15 | 19:15 |

سینما بهمن سنندج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 19:00 |

سینما بهمن زنجان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:40 | 13:40 | 18:20 | 18:20 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 12:30 | 19:00 | 19:30 |

سینما بهمن آمل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 15:45 | 19:15 |

سینما سپهر ساری

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 |

سینما استقلال خرم آباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:15 | 20:45 |

سینما فلسطین بروجرد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 17:15 | 20:45 |

سینما پرشین کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 16:00 |

سینما ساویز کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 17:00 |

سینما هلال احمر بندرانزلی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:45 | 17:15 | 18:45 | 20:30 |

سینما آبشار شوشتر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 |

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:00 |

سینما شهر گناباد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:30 | 16:30 |

سینما قدس مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 19:15 |

سینما بهمن بهشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 18:30 |