ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکن ،علی الخصوص تو تهران. داستان قسمت دوم فیلم سینمایی «تگزاس» در ایران می گذرد. ** تماشای این فیلم به افراد زیر 12 سال توصیه نمی‌شود **

سینماهای اکران کننده تگزاس 2


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 | 23:59 |

سینما پردیس ملت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:00 |

سینما پرديس راگا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:00 | 18:45 | 22:00 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:15 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:20 | 23:50 |

سینما آفریقا

برنامه زمانیسه شنبه
22:30 | 22:30 |

سینما جوان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:30 |

سینما سروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
21:50 |

سینما شکوفه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:15 |

سینما پردیس تماشا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:30 |

سینما بهمن

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:00 | 22:30 |

سینما تیراژه 2

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:00 |

سینما فردوسی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 | 20:30 |

سینما قدس

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:00 | 22:00 |

سینما ماندانا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:30(بامداد) | 22:30 |

سینما ایران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
22:30 |

سینما آستارا تهران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:00 |

سینما خانواده اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 14:15 | 18:15 | 20:30 | 22:15 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:00 | 13:35 | 15:25 | 19:10 | 20:00 | 23:59 |

سینما سپاهان اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 15:00 | 20:30 | 20:30 | 23:00 |

سینما فرهنگ فولادشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:30 |

سینما فلسطین اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 |

سینما عصر جدید اراک

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:30 | 18:15 | 20:15 |

سینما شیراز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 | 19:00 | 21:00 | 21:00 |

سینما ساحل اهواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:30 | 18:30 |

سینما قدس اهواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:30 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 | 19:30 | 19:30 | 21:30 | 21:30 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
09:45 | 12:45 | 18:30 | 22:30 |

سینما انقلاب تبریز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |

سینما 29 بهمن تبریز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 12:30 | 22:00 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:20 | 17:00 | 20:50 |

سینما قدس همدان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 15:00 | 15:00 | 19:00 | 19:00 |

سینما بهمن سنندج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:15 | 21:30 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 20:00 | 22:15 |

سینما 22 بهمن گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 18:00 |

سینما پرشین کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:45 | 19:45 | 21:40 |

سینما ساویز کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:00 | 21:10 |

سینما هجرت کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:45 | 22:00 |

سینما قدس مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 | 20:00 |

سینما شقايق بابلسر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |