ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

این فیلم براساس داستان واقعی عبدالحمید ریگی و همسرش فائزه منصوری است. «شبی که ماه کامل شد» روایت دختر جوانی از مناطق جنوب شهر تهران است که درگیر عشق جوانی شهرستانی می‌شود و این در حالیست که دختر به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران است. در این مسیر، برادرش با او همراه می‌شود اما در میانه راه، اتفاقاتی برای آن‌ها رقم می‌خورد. ** تماشای این فیلم به افراد زیر 12 سال توصیه نمی‌شود **

سینماهای اکران کننده شبی که ماه کامل شد


سینما آزادی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:10 | 14:10 | 16:40 | 16:40 | 19:30 | 23:50 |

سینما پردیس ملت

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
16:00 | 20:30 | 23:10 |

سینما پرديس راگا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:15 | 22:30 |

سینما پردیس زندگی

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:20 | 18:20 | 23:20 |

سینما چارسو

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:40 | 17:50 | 20:25 | 22:30 |

سینما کوروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 13:00 | 15:30 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 23:00 |

سینما اریکه ایرانیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 16:00 | 20:00 | 23:59 |

سینما جوان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 15:30 | 18:00 | 20:30 | 23:00 |

سینما سروش

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:30 | 16:30 | 20:30 |

سینما شکوفه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:15 | 17:45 | 22:45 |

سینما پردیس کیان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 14:45 | 18:30 | 21:20 |

سینما سپیده

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:30 | 15:45 | 20:00 | 22:30 |

سینما جام جم پردیس جدید

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 |

سینما ماندانا

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
00:15(بامداد) | 10:45 | 13:15 | 15:45 | 20:00 |

سینما ایران

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:45 |

سینما ساحل اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:10 | 14:20 | 17:25 | 20:40 | 23:10 |

سینما سپاهان اصفهان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
14:00 | 14:00 | 22:30 | 22:30 |

سینما فرهنگ فولادشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:00 |

سینما عصر جدید اراک

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:00 | 19:30 | 21:45 |

سینما بهمن قزوین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:00 | 22:00 | 22:00 |

سینما انقلاب اردبیل

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 | 17:30 |

سینما ساحل اهواز

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
20:30 | 20:30 |

سینما آفریقا مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 | 18:00 | 22:30 |

سینما هویزه مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
10:15 | 13:45 | 16:15 | 16:30 | 17:45 | 20:15 | 23:00 |

سینما سیمرغ مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:50 | 17:45 | 22:15 |

سینما بهمن ملایر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
11:45 |

سینما بهمن سنندج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:30 |

سینما ونوس قم

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:30 | 21:00 |

سینما بهمن زنجان

برنامه زمانیسه شنبه
23:00 | 23:00 |

سینما بهمن بوشهر

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
23:59 |

سینما 22 بهمن گرگان

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
13:30 | 18:30 |

سینما پرشین کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
12:15 | 21:15 |

سینما ساویز کرج

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
18:50 |

سینما مهتاب قزوین

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
19:00 |

سینما پردیس فرهنگ کرمانشاه

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
15:30 |

سینما قدس مشهد

برنامه زمانیيکشنبه 1398/05/20
17:30 | 22:00 |