پرویز پرستویی و مسعود کیمیایی در پشت صحنه فیلم «قاتل اهلی»
پرویز پرستویی و مسعود کیمیایی در پشت صحنه فیلم «قاتل اهلی»