مهتاب کرامتی در اکران مردمی فیلم سینمایی «ماجان» در سینما کوروش
مهتاب کرامتی در اکران مردمی فیلم سینمایی «ماجان» در سینما کوروش