ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
مهدی فخیم زاده و حبیب الله والی نژاد برنده تنديس بهترين فيلم برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما
مهدی فخیم زاده و حبیب الله والی نژاد برنده تنديس بهترين فيلم برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما