ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
شهرام خلج برنده تنديس بهترين چهره پردازى برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما
شهرام خلج برنده تنديس بهترين چهره پردازى برای فیلم «ایستاده در غبار» در هجدهمین جشن خانه سینما