نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی
نمایی از فیلم «فصل نرگس» ساخته نگار آذربایجانی