نمایی از فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» ساخته محمد حسین مهدویان
نمایی از فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» ساخته محمد حسین مهدویان