مهتاب کرامتی در اکران مردمی فیلم سینمایی «ماجان» در پردیس سینمایی کوروش
مهتاب کرامتی در اکران مردمی فیلم سینمایی «ماجان» در پردیس سینمایی کوروش