پرويز پرستويى در نمایی از فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى
پرويز پرستويى در نمایی از فیلم «قاتل اهلی» مسعود كيميايى