ثریا قاسمی در نشست «ویلایی ها» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
ثریا قاسمی در نشست «ویلایی ها» در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر