ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدکمیل، مرد پاکستانی، و امیلی به هم علاقه مند می شوند اما تضادهای فرهنگی بسیاری دارند...

عکس های فیلم بیمار بزرگ