ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدمانجی انتقام خواهر خود را که جلوی چشمانش به قتل رسیده از قاتلان می‌گیرد. اما این انتقام باعث می‌شود روحش تسخیر شده و به نفرین ابدیت دچار شود. مانجی برای آزادسازی روح خود مجبور است به رین کمک کند تا انتقام پدر و مادرش را از ایتوریو بگیرد.

عکس های فیلم تیغه جاودانه