ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدوقتی که داستی متوجه می شود موتورش ضربه دیده و شاید دیگر نتواند مسابقه بدهد، تصمیم می گیرد که در تیم آتش نشانی جنگل عضو شود و در گروه نجات قرار بگیرد تا بتواند یک آتش نشان حرفه ای بشود و ...

عکس های فیلم هواپیماها 2: آتش و نجات