ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید



همه مردم شهر دچار مشکلی هستند که از صبح که از خواب بر می خیزند تا شب ، با آنان همراه است .مرگ چون طنابی بالای سر آن ها تکان تکان خورده و به گردنشان نزدیک می گردد! مردم برای فرار از این مشکل خود را کوتاه می کنند اما شخصیت اصلی انیمیشن که مردی اهل فکر است ، راه حلی پیدا می کند ...

عکس های فیلم طناب