ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدپزشکان دلیل وضعیت سعید فرزند سپیده را ناشی از استنشاق گازهای شیمیایی در زمان جنگ توسط سپیده می دانند. سهیل (پدر سعید) اصرار دارد تا فرزند را به یک آسایشگاه تحویل دهند اما سپیده مخالفت می کند و...

عکس های فیلم میم مثل مادر