ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدرابطه نوازنده افسرده ای که به تازگی با معشوقه قدیمی خود وصلت پیدا کرده است با ورود نابهنگام خواهر کوچکتر دچار تزلزل میشود و …

عکس های فیلم فقط عاشق ها زنده می‌مانند