ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدوقتی نیروهای تاریک ، شهر پر از دانش و فرهنگ و صلح را تهدید میکنند والرین و لولرین مسئول مقابله با این نیرو ها می شوند تا دنیای انسانها از بین نرود...

عکس های فیلم والرین و شهر هزار سیاره