ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدکودکی که به تازگی به خانه آورده شده است با برادر هفت ساله اش جفت می شود تا نقشه مدیرعامل شرکت سگ ها را متوقف کند..

عکس های فیلم بچه رئیس