ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدمزدوری در جستجوی طلاهای غارت شده میرود. او در این مسیر میفهمد که نشانی طلاها در اختیار دو نفر دیگر است.این سه نفر درگیر کشمکشی برای یافتن طلاها میشوند و ....

عکس های فیلم خوب، بد، زشت