ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

در روز 2 اردیبهشت 1396 درگیری بین چند پرسنل اصلی کافه (رو ب رو)واقع در خیابان کریمخان شکل می گیرد،رییس مجموعه(بهروز نظری)تصمیم می گیرد برای چرایی این درگیری از دکتر روانشناسی(باقری)کمک بگیرد.

عکس های فیلم خوشحال و شاد و بیزارم