ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدشاهرخ درمقطعی از زندگی خود پیوسته در تشخیص دنیای واقعی و توهمات معلق است و باعث بروز اتفاقات غیر قابل جبرانی برای خود و افراد پیرامونش می شود.

عکس های فیلم طاقباز