ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدنوری و پدرش گزیم در روستایی در کشور کوزوو زندگی می کنند. فقر و تنگدستی باعث شده نوری خردسال پا به پای پدرش سیگارفروشی کند، اما گزیم نمی خواهد اوضاع به همین منوال باقی بماند و تصمیم می گیرد به آلمان پناهنده شود، اما نوری نمی تواند در این سفر پدر را همراهی کند و این مسئله پسرک را با بحران های حادی مواجه می سازد ...

عکس های فیلم پدر