ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدمعلمی روستایی جهت تدریس به هنرستانی در روستای دیگر می‌رود. مدیر مدرسه از او می‌خواهد که ریاضی هم در کنار ادبیات تدریس کند . در روز اول تدریس با بی‌توجهی و بی‌ادبی شاگردان کلاس مواجه می‌شود و...

عکس های فیلم من قدیمی هستم