ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

لینا یک فیلم بسیار احساسی و عاطفی است که درد مهاجرت را بیان می‌کند.

عکس های فیلم لینا