ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدنوعی طنز اجتماعی است که در آن یک مرد احساس می کند اگر اندکی خود را کوچک کند زندگی بهتری خواهد داشت...

عکس های فیلم کوچک سازی