اولین عکس از عوامل فیلم «مجبوریم»
اولین عکس منتشر شده از فیلم «مجبوریم»
پشت صحنه فیلم «مجبوریم»
پردیس احمدیه در فیلم «مجبوریم»
نگار جواهریان و مجتبی پیرزاده در فیلم «مجبوریم»
پردیس احمدیه و مجتبی پیرزاده در فیلم «مجبوریم»
پوستر خارجی فیلم «مجبوریم» با بازی فاطمه معتمدآریا
پوستر خارجی فیلم «مجبوریم» با بازی نگار جواهریان