ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

حوا الهی، خبرنگار حوادث در روندِ پیگیری یک پرونده قتل است که متوجه اشتیاقِ قاتل به اعدام می‌شود. این در حالی است که مدارک موجود، نشان از بی گناهی او دارد...

عکس های فیلم نمی خواهم زنده بمانم