ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیددر یک سو سیاستمداری قرار دارد که به دنبال جبران تباهی خود است و از سوی دیگر پدری که به دنبال انتقام خون دخترش میباشد "خارجی" داستان دو خارجیست که برسر حفظ آرمان های شخصی خود به جان یکدیگر میافتند.

عکس های فیلم خارجی