ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

فیلم تلما و لوییس داستان دو دوست با شخصیت های متفاوت را بیان می کند که با یکدیگر همراه می شوند تا به سفر بروند ،قافل از اینکه داستان های غیر مترقبه ای آنها را به سوی دیگر می کشاند.

عکس های فیلم تلما و لوییس